Nyheter i årsredovisningslagen 2016

Nyheter i årsredovisningslagen 2016

Nyheter i årsredovisningslagen 2016 | Föreningen Stiftelser i Samverkan

1 mars 2017 — Med anledning av ett nytt EU-direktiv för årsredovisning och koncernredovisning har årsredovisningslagen (ÅRL) ändrats.

Årsredovisningslag (1995:1554) – Riksdagen

Årsredovisningslag (1995:1554) Svensk författningssamling 1995:1995:1554 t.o.m. SFS 2022:1028 – Riksdagen

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Lag (2016:644). 3 kap. Balansräkning och resultaträkning. Balansräkningens innehåll. 1 …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

15 nov. 2016 — SFS 2016:947 · Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

31 dec. 2020 — Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och …

Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL) – lagen.nu

Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL) | Lagen.nu

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

FI:s årsredovisning 2016 – Finansinspektionen

FI:s årsredovisning 2016 | Finansinspektionen

2017-02-22 | Nyheter Om FI. FI presenterar senaste verksamhetsåret i årsredovisningen för 2016. Nedan följer generaldirektör Erik Thedéens sammanfattning av …

Riksbankens årsredovisning 2016 | Sveriges Riksbank

31 mars 2017 — Nyhet Nu finns Riksbankens årsredovisning 2016 i en formgiven version, … Årsredovisningen omfattar en redogörelse för hur Riksbanken har …

Nu finns Riksbankens årsredovisning 2016 i en formgiven version, både på svenska och på engelska.

Årsredovisning 2016 – Åklagarmyndigheten

Årsredovisning 2016

Vad gäller när någon begärs utlämnad för brott till ett land utanför EU, Norden och Storbritannien? Vi reder ut begreppen. Läs mer · Fler nyheter …

KPMG – Nyheter inför bokslutet 2016 | 1 – Koncernredovisning

I och med att EU har antagit ett nytt direktiv för års- redovisning och koncernredovisning har ÅRL ändrats . Ytterligare text om lagändringarna finns i …

Nytt i november 2021 om datum i årsredovisningen

23 dec. 2021 — (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning; (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag; (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Keywords: nyheter i årsredovisningslagen 2016